Menu Close

Om Jesper Rohde

Advokat Jesper Rohde

Jeg blev beskikket som advokat af Justitsministeriet i 2009 og har siden arbejdet med en del sager vedrørende børn af udenlandske statsborgere med opholdstilladelse. Mit særlige interessefelt er familie- og personret herunder især børns retsforhold og familiesammenføring.

Børns retsforhold ligger mig særligt på sinde, da børn er en gruppe i vores samfund, hvis rettigheder hurtigt kan komme i klemme mellem de voksnes rettigheder og behov. Særligt hvis sagerne omhandlende de voksne er komplicerede og komplekse.

Jeg har mange sager, hvor børn enten bliver tvangsfjernet fra forældrene eller kommer i klemme mellem to forældre, der skal skilles. Min primære opgave i disse sager er at varetage barnets interesser samt den klients, som har valgt at bruge mig som advokat.

Jeg har tillige specialiseret mig i immigration og straffesager. Rohde Advokat et af Danmarks førende advokatfirmaer indenfor udlændingeret. Jeg bistår såvel private som virksomheder, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Det kan også dreje sig om sager, hvor ansatte ønsker at få deres ægtefælle til Danmark. Eller sager om opholdstilladelse.

Mit specialefelt indenfor strafferet omhandler særligt færdselssager og voldssager. Her er det min erfaring, at en advokat kan udrede misforståelser tidligt i forløbet og derved gøre straffen så mild som mulig.

Uddannelse

2009 Advokat
2001 Ph.D. studier i produktansvar
UCLA, Universität Osnabrück og Århus Universitet

1999 LL.M. International Legal Studies,
University of Exeter

1998 Cand.jur.
Århus Universitet

1997 Summer School in English Legal Methods,
University of Cambridge

Jesper Rohde

Advokat, LL. M.

(+45) 51 91 73 73
mail@rohdeadvokat.dk