Menu Close

Om Jesper Rohde

Advokat Jesper Rohde blev beskikket som advokat i 2009 og har siden haft en lang række sager vedrørende børns retsforhold, strafferet og familiesammenføring med udenlandske statsborgere.

’’Børns retsforhold ligger mig særligt på sinde, da børn er en gruppe i vores samfund, hvis rettigheder hurtigt kan komme i klemme mellem de voksnes behov. Jeg har mange sager, hvor børn enten bliver tvangsfjernet fra forældrene eller kommer i klemme mellem to forældre, der skal skilles. Her er min primære opgave at varetage barnets interesser bedst muligt i samarbejde med min klient’’.

 

Jesper Rohdes specialefelt indenfor strafferet omhandler særligt færdselssager og sager om vold. Han bistår dog ofte også i sager vedrørende tyveri og hæleri, røveri, diverse frakendelser samt ulovlig besiddelse af våben og/eller stoffer.

’’Det er min erfaring, at en advokat kan udrede misforståelser tidligt i forløbet og derved gøre straffen så mild som mulig’’.

 

Advokat Jesper Rohde kan kontaktes på tlf. +45 51 91 73 73 og på mail@rohdeadvokat.dk.

 

CV

2016 Retsmægler
Mediationscenter ApS

2009 Advokat

2005 Head of Section
Udpeget af Bertel Haarder som Udenrigsministeriets medlem af Flygtningenævnet

2001 Ph.D. studier i international ret
UCLA, Universität Osnabrück og Århus Universitet

1999 LL.M. International Legal Studies
University of Exeter

1998 Cand.jur.
Århus Universitet

1997 Summer School in English Legal Methods,
University of Cambridge

Jesper Rohde

Advokat, LL. M.

(+45) 51 91 73 73
mail@rohdeadvokat.dk