Menu Close

PRISER

Det er vigtigt for Rohde Advokat, at både priser og aftaler er tydelige og klare.
Når du retter henvendelse, vil den indledende vurdering af din sag være gratis. På den måde kan jeg få en grundig forståelse af, hvad vi har med at gøre og vi kan aftale hvilken ydelse, der vil være den rigtige for dig.

Efter mødet får du en ordrebekræftelse, som beskriver hvilken ydelse du får, hvordan salæret beregnes og hvilke eventuelle øvrige udgifter, du kan forvente.
Den endelige pris for opgaven fastsættes på baggrund af den forbrugte tid og den timesats, der er gældende for opgaven.

Retshjælp og fri proces

I nogle sager er det muligt at få dækket alle eller dele af omkostningerne gennem retshjælp. Du kan læse mere om fri proces her.

Betalingsbetingelser

Normalt beder vi om et mindre depositum, før vi begynder behandlingen af din sag. Ved forsinket betaling af regninger beregnes renter efter renteloven.

Særligt om betroede midler

Alle klientmidler indsættes på en særskilt klientkonto i et godkendt pengeinstitut. Der er tegnet forsikring, som dækker midler på klientkonti herunder fuld dækning ved bankkrak.

BANKOPLYSNINGER

Vi har klientkonto i Danske Bank
Vi modtager ikke kontanter eller betaling med kort.

Skriv altid sagsnummer, dit navn og CPR-nr. ved indbetaling.

    Telefon: (+45) 51 91 73 73
    E-mail: mail@rohdeadvokat.dk