Menu Close

Familieret

Familieret er en fællesbetegnelse for de love og regler, der gælder indenfor familielivets rammer. Det kan fx være ægteskab, skilsmisse og arv, men der er ofte tale om sager vedrørende forældremyndighed, bopæl, samvær og sager om bl.a. tvangsfjernelse og anbringelse af børn. Familieret er med andre ord et retsområde, som mange af os stifter bekendtskab med på et tidspunkt i livet.

Familiesager er et område, hvor der er meget på spil og hvor følelserne ofte sidder helt udenpå tøjet. Afgørelsen har enorm betydning for de involverede mennesker og det kan være svært at bevare roen og optimismen. Derfor er en god og erfaren advokat med lige dele indsigt og menneskelig forståelse afgørende for, at du og din familie får en god proces.

Hos Rohde Advokat har vi bred erfaring indenfor familieret. Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Uanset sagens natur er grundig advokatbistand helt afgørende for, at din sag kommer godt fra start og at eventuelle misforståelser bliver ryddet af vejen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe med netop din problemstilling.

Ring til os helt uforpligtende på tlf. 51 91 73 73 eller skriv på mail@rohdeadvokat.dk.

I nogle sager kan du få dækket alle eller dele af dine udgifter til en advokat gennem offentlig retshjælp.

Du kan læse mere om fri proces her. Vi søger gerne om fri proces på dine vegne, så du slipper for al papirarbejdet.