Menu Close

Tvangsfjernelse

Det er vigtigt at få den rette juridiske bistand, særligt i sager der omhandler børn. Vores faglighed og store erfaring med sager om tvangsfjernelse bidrager til, at du kan få den bedste rådgivning i en svær situation.

Tvangsfjernelse er et redskab, der først bør benyttes, hvis alle andre muligheder for at løse problemerne er udtømte. Der stilles strenge krav til kommunens dokumentation i disse sager.

Vi har den fornødne erfaring og faglighed til at hjælpe dig, hvis du står overfor en tvangsfjernelse af dit barn/børn. Du er velkommen til at kontakte os gratis og uforpligtende, så vi kan tale din sag igennem og sammen afklare hvordan vi bedst hjælper dig.

Ring til os helt uforpligtende på tlf.51 91 73 73eller skriv påmail@rohdeadvokat.dk

 

Sager om tvangsanbringelse starter i Børn og Unge-udvalget. Her skal du sikre, at dine synspunkter bliver præsenteret på den bedst mulige måde. Vælger udvalget at tvangsfjerne dit barn, kan du klage til Ankestyrelsen.

Du har ret til en gratis advokat ved møder i kommunen, ligesom du har ret til aktindsigt i alle dokumenter vedrørende din egen sag. Der er frit advokatvalg og transportudgifter til advokaten dækkes af kommunen. Derfor er det ofte en fordel at vælge en udenbys advokat, som ikke har en personlig relation til de sagsbehandlere, som ser på sagen.

Som familieadvokat gennemgår jeg alle sagsakter, fungerer som bisidder ved møder i kommunen og jeg tager også sagen videre, hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen eller tage sagen i retten.

Hvis sagen kommer for retten, kan man i visse tilfælde søge om fri proces. Læs mere om fri proces her.

Vi kan ligeledes hjælpe dig, hvis det handler om tvangsadoption.