Menu Close

Tvangsfjernelse

Det er vigtigt at få den rigtige juridiske bistand, særligt i sager der omhandler børn. Min erfaring og faglighed som familieadvokat bidrager til, at du kan få den bedste rådgivning i en svær situation.

Tvangsfjernelse er et ekstremt indgreb i retten til at bestemme over eget liv. Du bør altid konsultere en advokat i disse sager, da de kan være meget svære at overskue og har store konsekvenser for de involverede parter.

Tvangsfjernelse er et redskab, der først benyttes, hvis alle andre muligheder for at løse problemerne er udtømte. Der stilles strenge krav til kommunens dokumentation i disse sager.

Du er velkommen til at kontakte os gratis og uforpligtende, så vi kan tale om din sag og sammen afklare hvordan vi kan hjælpe dig.

Telefon: (+45) 51 91 73 73
E-mail: mail@rohdeadvokat.dk

Sager om tvangsanbringelse starter i Børn og Unge-udvalget. Her skal du sikre, at dine synspunkter bliver præsenteret på den bedst mulige måde. Vælger udvalget at tvangsfjerne dit barn, kan du klage til Ankestyrelsen.

Du har ret til en bisidder ved møder i kommunen, ligesom du har ret til aktindsigt i alle dokumenter vedrørende din egen sag.

Som familieadvokat gennemgår jeg alle sagsakter, fungerer som bisidder ved møder i kommunen og jeg tager også sagen, hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen.

I sager om anbringelse udenfor hjemmet, overvåget samvær m.v. gælder der særlige regler om retshjælp, og der gives typisk gratis advokatbistand uanset indkomst, hvis sagen behandles af Børn og Unge-udvalget. Du kan læse mere her.

 

    Telefon: (+45) 51 91 73 73
    E-mail: mail@rohdeadvokat.dk