Menu Close

SAMVÆR

Hvis I som forældre beslutter at gå fra hinanden, blive skilt eller separeret skal I beslutte, hvordan I deler barnets eller børnenes tid mellem jer. For at situationen løses så smidigt som muligt og ikke går i hårknude, er det vigtigt at få den rigtige juridiske bistand fra start. Det gælder ikke kun for sager om samvær, men generelt i alle sager, der omhandler børn og familieliv.

Typisk handler det om, hvor barnet skal bo samt mængden af samvær med den forældre, barnet ikke bor fast hos. Børn har ret til samvær og regelmæssig kontakt med begge forældre, og det er hensynet til barnet, der afgør omfanget af samvær. Den bedste situation for alle parter er, hvis I sammen kan blive enige om de fremtidige forhold, men det kan være svært, fordi brud i familien er et følelsesladet emne.

Kan I ikke blive enige om samværet, skal Familieretshuset inddrages. De vil forsøge at mægle mellem jer, så I sammen kan finde en løsning. Hvis sagen også drejer sig om ændringer af forældremyndighed eller bopæl, kræver det en tur i retten, hvor retten også vil tage stilling til samværet. Det samme gælder visse ”gule og røde” samværssager, hvor sagen altid sendes i retten.

Vi ved, at der er meget på spil, når det handler om ens børn. Det er ikke nemt at gå fra hinanden og tanken om at skulle undvære sine børn i det daglige kan være uudholdelig. En erfaren advokat er afgørende for jeres fremtidige familieliv, fordi vores faglighed bidrager til, at konflikten nedtrappes. I får som forældre den fornødne hjælp til igen at kunne samarbejde om at finde den bedste løsning for jeres barn/børn.

Du er velkommen til at kontakte os gratis og uforpligtende, så vi kan tale din sag igennem og sammen afklare hvordan vi bedst hjælper dig.

Ring til os helt uforpligtende på tlf. 51 91 73 73 eller skriv på mail@rohdeadvokat.dk.

Som din familieadvokat giver vi dig overblikket over de forskellige forhold, der træder i kraft alt efter hvordan samværet fordeles. Vi gennemgår alle sagsakter, deltager i møder og fungerer som din bisidder i Familieretshuset. Vi tager også sagen i retten, hvis det kommer dertil.

I sager om samvær vil du ofte kunne få fri proces eller dækning via din retshjælpsforsikring, hvis du opfylder de økonomiske betingelser. Læs mere om fri proces her.

Vil bopælsforælderen ikke udlevere jeres fællesbarn til samvær, eller vil samværsforælderen ikke aflevere barnet efter endt samvær, er det nødvendigt at starte en sag om tvangsudlevering. Vi hjælper med at indsende begæring til retten og deltager også i retsmødet. Sager som disse bliver ofte hurtigt behandlet.