Menu Close

FAMILIESAMMENFØRING

Som bosiddende i Danmark er det muligt at søge om familiesammenføring med ægtefælle, kæreste, forlovede, børn eller forældre. Familiesammenføring betyder, at du søger om dansk opholdstilladelse til et familiemedlem, som ikke har et europæisk statsborgerskab.

Familiesammenføring er et retsområde præget af komplicerede og skiftende regelsæt, der kan være uigennemskuelige for almindelige mennesker. For at sikre dig en smidig og succesfuld ansøgningsproces, er det derfor vigtigt, at du får den rigtige rådgivning.

Rohde Advokat har den nødvendige ekspertise indenfor området til at sikre, at alle detaljer er på plads i din sag.

Advokat Jesper Rohde har i perioden 2002 – 2005 været beskikket som Udenrigsministeriets repræsentant i Flygtningenævnet. Som LL.M. i International Law har han desuden et omfattende kendskab til international ret.

Advokatsekretær Charmina Lourdes Ramos taler engelsk, spansk og filippinsk og har lang praktisk erfaring med håndtering af sager om familiesammenføring.

Kontakt os for at høre nærmere om netop din sag. Sager om familiesammenføring er meget forskellige og kræver derfor en nøje granskning for at afgøre, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Ring til os på telefon 51 91 73 73 eller skriv på mail@rohdeadvokat.dk.

    Telefon: (+45) 51 91 73 73
    E-mail: mail@rohdeadvokat.dk