Menu Close

FAMILIESAMMENFØRING

Bor du i Danmark kan du søge om familiesammenføring med ægtefælle, kæreste, forlovede, børn eller forældre. At søge om familiesammenføring betyder, at du søger om dansk opholdstilladelse til et familiemedlem, der ikke har et dansk statsborgerskab.

Familiesammenføring er et retsområde præget af komplicerede og skiftende regelsæt, der kan være uigennemskuelige for almindelige mennesker. Kravene til familiesammenføring er strammet af flere omgange og der skal oftest indsendes rigtig mange papirer for at opfylde dokumentationskravene.

For at sikre dig en smidig og succesfuld ansøgningsproces, er det vigtigt, at du får den rigtige rådgivning fra begyndelsen. Med vores mange tidligere sager har vi hos Rohde Advokat den fornødne ekspertise til at sikre, at alle detaljer er på plads i din sag.

Kontakt os hurtigst muligt, så vi kan hjælpe jer godt videre med ansøgningen. Familiesammenføringssager er sjældent ens, så det kræver tid og grundig undersøgelse for at afgøre, hvordan vi bedst hjælper jer.

Ring til os på tlf. 51 91 56 66 eller skriv på mail@rohdeadvokat.dk.

Alt efter om man skal familiesammenføres med en ægtefælle, et barn eller sine forældre, så gælder der forskellige regler. Det har også betydning, om den herboende part er dansk statsborger eller med enten midlertidig eller permanent opholdstilladelse. Blandt andet skal man ved familiesammenføring med ægtefælle opfylde 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser. Én af betingelserne er obligatorisk – kravet om danskkundskaber på et vist niveau. De øvrige betingelser er:

  • Den herboende ægtefælle har arbejdet i Danmark i mindst 5 år
  • Den herboende ægtefælle har en uddannelse på mindst 6 år – ud af disse 6 år skal mindst 1 år være udover folkeskolen
  • Ansøger har enten danskkundskaber eller engelskkundskaber på et vist niveau
  • Ansøger har arbejdet i mindst 3 af de seneste 5 år
  • Ansøger har en uddannelse af mindst 1 års varighed
  • Derudover skal man have haft mindst ét lovligt besøg i Danmark. Man skal eje eller leje en bolig på minimum 20 m2 og den må ikke ligge i et udpeget ghettoområde. Den herboende part skal kunne stille en økonomisk sikkerhed på 100.000 kr. for ansøgeren.

Reglerne er mange og det kan være både kompliceret og svært at gennemskue. Hos Rohde Advokat hjælper vi dig igennem hele processen.

Advokat Jesper Rohde har bl.a. været beskikket som Udenrigsministeriets repræsentant i Flygtningenævnet og har gennem sin uddannelse et omfattende kendskab til international ret. Advokatsekretær Charmina Ramos taler både engelsk og filippinsk, og hun har lang praktisk erfaring med håndtering af sager om familiesammenføring. Vi hjælper også gerne med familiesammenføringer i Sverige.