Menu Close

FORÆLDREMYNDIGHED

Hvis du og din partner går fra hinanden er udgangspunktet i loven, at I stadig har fælles forældremyndighed over jeres børn. Uanset om I er gift eller ej. Det er i barnets interesse at have kontakt med både mor og far, så der skal tungtvejende grunde til, at fælles forældremyndighed fravælges.

Er jeres samarbejde som forældre gået i hårknude, fordi en af jer ikke længere ønsker, at den anden skal have del i forældremyndigheden? Så skal sagen i retten. Retten har mulighed for at indhente supplerende oplysninger om forældrene og barnet. Der kan bl.a. indhentes børnesagkyndige erklæringer, udtalelser fra skoler og fritidsordninger, sagsakter fra kommunen samt gennemføres forældreegnethedsundersøgelser. I visse sager indhentes en erklæring om den ene forældre – fra fx misbrugscentre, egen læge, psykiatriske afdelinger og straffeattest. Der kan også afholdes en samtale med barnet. Børnesamtaler er typisk fra 6 år, men mest anvendt i samværs- og bopælssager.

Har du ikke del i forældremyndigheden over dit barn, men ønsker at få det? Så kræver det en aftale med den anden forælder. Kan I ikke opnå enighed, kan du sende sagen i retten, hvor en dommer beslutter, om der skal være fælles forældremyndighed.

Det er vigtigt at få den rigtige juridiske bistand, særligt i sager der omhandler børn. Med Rohde Advokat er du sikker på at få kompetent juridisk hjælp, som varetager dine og barnets interesser. Samtidig har vi forståelse for de følelser, der er på spil, når det handler om ens børn.
Du er velkommen til at kontakte os gratis og uforpligtende, så vi kan tale din sag igennem og sammen afklare hvordan vi bedst hjælper dig.

Ring til os helt uforpligtende på tlf. 51 91 73 73 eller skriv på mail@rohdeadvokat.dk.

Jesper Rohdes store erfaring og faglighed som familieadvokat bidrager til, at I som forældre får gang i samarbejdet igen. Vi gennemgår alle sagsakter, fungerer som bisidder ved møder i Familieretshuset og vi tager også sagen i retten, hvis det kommer dertil.

I sager om forældremyndighed vil du ofte kunne få fri proces eller dækning via din retshjælpsforsikring, hvis du opfylder de økonomiske betingelser. Læs mere om fri proces her.