Menu Close

Ulovlig våbenbesiddelse

Hos mange er ulovlig våbenbesiddelse lig med bandekriminalitet og farlige skydevåben. Sådan behøver det dog ikke være. Hvis du har en peberspray eller en lommekniv i tasken, eller et ikke-registret jagtvåben derhjemme uden gyldigt jagttegn, kan du også blive sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

I 2009 blev våbenloven skærpet, hvilket betyder, at man idømmes en minimumsstraf på 1 års fængsel, hvis sager indeholder ’skærpende omstændigheder’. Det er ikke præcist formuleret i lovgivningen, hvad de særlige skærpende omstændigheder dækker over. Det kan bl.a. være uforsvarlig opbevaring af våbnet eller hvis et skydevåben bruges på et offentligt sted.

Der er meget på spil, hvis man bliver sigtet efter straffelovens paragraffer. Besiddelse af slagvåben og kniv straffes ofte med bøde, medmindre der er tale om gentagende ulovlige våbenbesiddelser. Besiddelse af skydevåben straffes dog typisk med ubetinget fængsel. Drejer det sig kun om overtrædelse af våbenloven er straffen typisk 4-6 måneders fængsel, mens straffen er minimum 2 års fængsel, hvis der er skærpende omstændigheder.

Med udsigten til fængsels- eller bødestraf vælger de fleste at søge hjælp hos en advokat, men det har afgørende betydning, at du får hjælp med det samme, og at du får hjælp fra en advokat, der har den fornødne erfaring fra lignende sager.

Klog af erfaring ved vi, at det godt kan betale sig at tage fat i en advokat, så snart du bliver sigtet i en sag om ulovlig våbenbesiddelse. Herved kan misforståelser redes ud tidligt i forløbet og straffen gøres så mild som mulig.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Det er ganske gratis og uforpligtende.
Tlf. 51 91 73 73 eller på mail@rohdeadvokat.dk.