Menu Close

Færdselssager

Færdselssager dækker over alle overtrædelser af færdselsloven, uanset om du er gående, i bil, ridende eller i traktor.

 

Overtrædelse af færdselsloven straffes som udgangspunkt med en bøde. For nogle overtrædelser kan straffen dog i visse tilfælde være fængsel. I tilfælde hvor forseelsen medfører frakendelse af førerretten, skal man op til en kontrollerende køreprøve.

Jeg ved af erfaring, at det er vigtigt at tage kontakt til en advokat, så snart der kommer en henvendelse fra politiet i en færdselssag. Herved kan misforståelser redes ud tidligt, og straffen gøres så mild som mulig.

Er du offer i en færdselssag, har du ret til at få beskikket en gratis advokat. Kontakt os og hør nærmere om mulighederne i netop din sag på telefon 51 91 73 73 eller på mail@rohdeadvokat.dk.

    Telefon: (+45) 51 91 73 73
    E-mail: mail@rohdeadvokat.dk