Menu Close

Voldssager

Straffen for vold er som hovedregel ubetinget fængsel, men straffen vil variere efter, hvordan og hvor meget offeret bliver forulempet. Den normale strafferamme i voldssager er på 3 år, mens sager af særlig rå, brutal eller farlig karakter kan straffes med op til 6 års fængsel. Der dømmes f.eks. hårdere, hvis gerningsmanden har brugt et våben.

 

Jeg ved af erfaring, at det er vigtigt at tage kontakt til en advokat, så snart der kommer en henvendelse fra politiet i en voldssag. Herved kan misforståelser redes ud tidligt, og straffen gøres så mild som mulig.

Bistand til ofre

Har du været offer for vold, har du ret til at få beskikket en gratis advokat. Vi hjælper dig med at gøre et eventuelt erstatningskrav op og agerer som en støtte i retten, når der skal afgives forklaring og sikres, at du får sagt det, der skal siges.

Du kan altid kontakte os for at få gratis assistance og høre, hvordan vi kan hjælpe i netop din sag. Kontakt os på telefon 51 91 73 73 eller på mail@rohdeadvokat.dk.

    Telefon: (+45) 51 91 73 73
    E-mail: mail@rohdeadvokat.dk