Menu Close

FRI PROCES

Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Staten betaler endvidere udgifter til bevisførelse og udgifter til foretagelse af syn og skøn. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også modpartens sagsomkostninger.

Det er din advokat, som søger om fri proces for dig enten hos Civilstyrelsen eller retten. Der er mulighed for at få retshjælp til ansøgninger om fri proces, således at Staten betaler advokatudgiften ved at søge. Læs mere om retshjælp her.

Der gives bl.a. fri proces til følgende sager:

  • Sager om ægteskab og forældremyndighed
  • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i et huslejenævn eller et beboerklagenævn
  • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i et godkendt klagenævn (fx Forbrugerklagenævnet)
  • Sager, hvor du som forbruger har krav på tilbagebetaling af penge fra en erhvervsdrivende
  • Fogedsager, hvis fogedretten skønner, at du har behov for advokatbistand

Principielle sager

Civilstyrelsen kan give fri proces, selvom de sædvanlige betingelser ikke er opfyldte. Det gælder navnligt i sager, som er af principiel karakter, almindelig offentlig interesse eller sager som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Børnesager

I sager om bortførsel af børn gælder særlige, lempelige regler om fri proces.
I sager, som behandles i Børn og Unge-udvalget, gives automatisk fri proces uanset indkomst.

Har du en konkret sag, hvor du gerne vil søge om fri proces, drøfter vi den meget gerne med dig.

Du kan booke et møde på telefon 51 91 73 73 eller mail@rohdeadvokat.dk

    Telefon: (+45) 51 91 73 73
    E-mail: mail@rohdeadvokat.dk