Menu Close

FRI PROCES

Fri proces betyder, at staten betaler retsafgiften, salæret til din advokat og eventuelle udgifter til fx bevisførelse og foretagelse af syn og skøn. Hvis du imod forventning taber sagen, betaler statskassen også modpartens sagsomkostninger.

Som din advokat søger vi om fri proces for dig enten hos Civilstyrelsen eller retten. Der er også mulighed for at få retshjælp til selve ansøgningen om fri proces, så staten også betaler advokatudgiften ved at søge.

Hvorvidt du kan få godkendt fri proces afhænger bl.a. af din personlige indkomst. Som enlig ansøger må dit indtægtsgrundlag ikke overstige 348.000 kr. (2022-niveau). Er du forsørger til et barn, stiger grænsen med 60.000 kr. pr. barn.

Du kan læse mere om de økonomiske betingelser på Civilstyrelsens hjemmeside her.

 

Der gives ikke fri proces til alle typer af sager. Du kan som udgangspunkt ansøge ved følgende sager:

  • Sager om bopæl, samvær, og forældremyndighed
  • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i et huslejenævn eller et beboerklagenævn
  • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i et godkendt klagenævn (fx Forbrugerklagenævnet)
  • Sager, hvor du som forbruger har krav på tilbagebetaling af penge fra en erhvervsdrivende
  • Fogedsager – hvis fogedretten skønner, at du har behov for advokatbistand

 

Kontakt os og få en gratis vurdering af din sag
tlf. 51 91 73 73 eller på mail@rohdeadvokat.dk.

 

Principielle sager

Civilstyrelsen kan give fri proces, selvom de sædvanlige betingelser ikke er opfyldte. Det gælder navnligt i sager, som er af principiel karakter, almindelig offentlig interesse eller sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.